Tagged: diem thi dai hoc sài gòn

Chỉ tiêu xét tuyển nv2 đại học sài gòn năm 2012

Xét tuyển NV2 đại học sài gòn năm 2012

Các điểm dưới đây dành cho HSPT, KV3. Các khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm, các nhóm ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm.

1.      Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2, hệ đại học

Stt Ngành Khối Điểm chuẩn NV2
1 ĐH Khoa học thư viện D320202 C 16,0
D1 15,0
2 ĐH Giáo dục Chính trị D140205 C 17,5
D1 16,0

2.      Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, hệ cao đẳng

Stt Ngành Khối Điểm chuẩn NV1, NV2
1 CĐ Việt Nam học (Văn hóa – Du lịch) C220113 C 15,0
D1 13,5
2 CĐ Tiếng Anh (Thương mại và Du lịch) C220201 D1 16,0
3 CĐ Khoa học thư viện C320202 A 12,0
B 13,0
C 13,5
D1 12,0
4 CĐ Lưu trữ học C320303 C 12,5
D1 11,5
5 CĐ Quản trị kinh doanh C340101 A 14,5
A1 14,5
D1 15,0
6 CĐ Tài chính – Ngân hàng C340201 A 14,5
A1 14,5
D1 15,5
7 CĐ Kế toán C340301 A 14,5
A1 14,5
D1 15,0
8 CĐ Quản trị văn phòng C340406 C 15,5
D1 14,5
9 CĐ Thư kí văn phòng C340407 C 14,5
D1 13,0
10 CĐ Công nghệ thông tin C480201 A 13,0
A1 13,0
11 CĐ Công nghệ Kĩ thuật điện, điện tử C510301 A 12,0
A1 12,0
12 CĐ Công nghệ Kĩ thuật điện tử, truyền thông C510302 A 11,0
A1 11,0
13 CĐ Công nghệ Kĩ thuật môi trường C510406 A 12,5
B 14,0
14 CĐ Giáo dục Tiểu học C140202 A 14,5
D1 15,5
15 CĐ Giáo dục Công dân C140204 C 13,5
16 CĐ Sư phạm Toán học C140209 A 16,5
17 CĐ Sư phạm Vật lí C140211 A 15,0
A1 15,0
18 CĐ Sư phạm Hóa học C140212 A 15,5
19 CĐ Sư phạm Sinh học C140213 B 15,5
20 CĐ SP Kĩ thuật Công nghiệp C140214 A 11,0
A1 11,0
21 CĐ SP Kĩ thuật Nông nghiệp C140215 B 11,0
22 CĐ SP Kinh tế Gia đình C140216 B 11,5
23 CĐ Sư phạm Ngữ văn C140217 C 16,5
24 CĐ Sư phạm Lịch sử C140218 C 15,5
25 CĐ Sư phạm Địa lí C140219 A 13,0
A1 13,0
C 15,5
26 CĐ Sư phạm Tiếng Anh C140231 D1 17,0

 

Đại học sài gòn

Advertisements